Tagi strony:

 • Podatki
 • Rozliczenia PIT
 • PIT Program
 • rozliczenia roczne Pit małżonków
 • rozliczenie roczne Pit i kwestia odpowiedzialności osobistej
 • PITy roczne i odpowiedzialność osobista
 • Rozliczenia PITy roczne

Copyright © 2016
Free Templates

Na tej stronie znajdziesz poradniki jak rozliczyć PIT samodzielnie w domu

rozliczenia komputer

Termin "odpowiedzialność osobista" w kontekście rozliczeń rocznych Pit

Każdy podatnik wypełniając roczne rozliczenie podatkowe, ponosi odpowiedzialność za poprawność wszystkich danych, jakie zostaną wpisane do deklaracji PIT. Jak wygląda kwestia odpowiedzialności osobistej w przypadku wspólnych z małżonkiem rozliczeń rocznych?

Co oznacza termin „odpowiedzialność osobista”, jeśli chodzi o rozliczenia roczne Pit?

Każdy polski rezydent podatkowy, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody lub przychody opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych, musi złożyć w odpowiednim terminie swoje rozliczenia roczne Pit. Musi przy tym dokonać wyboru właściwego formularza podatkowego, aby PITy roczne mogły zostać złożone poprawnie. Podatnik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność złożonego rozliczenia, tak w kwestii wyliczenia podatku należnego fiskusowi, jak i zastosowania licznych ulg i odliczeń, do których może mieć prawo na mocy odpowiednich przepisów prawa podatkowego. Co zatem w kontekście rozliczeń rocznych Pit oznacza termin „odpowiedzialność osobista” i kto ponosi taką odpowiedzialność?

Rozliczenie indywidualne

Najczęściej podatnicy rozliczają się z dochodów lub przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem PIT, składając indywidualne rozliczenia roczne Pit. Wypełniają deklarację na odpowiednim druku podatkowym wybranym spośród dostępnych formularzy, wpisując we właściwe pola swoje dane osobowe i finansowe. Ponoszą przy tym pełną odpowiedzialność osobistą za poprawność sporządzonego rozliczenia podatkowego. Jeśli pomylą się na przykład przy wpisywaniu kwoty dochodu lub kosztu jego uzyskania, fiskus pociągnie ich do odpowiedzialności za błąd w złożonym PIT. Mogą zostać oskarżeni o wykroczenie lub nawet o przestępstwo skarbowe, jeśli ich przewinienie będzie miało znaczącą wartość.

  Są odpowiedzialni także za wybór właściwego formularza podatkowego. Najczęściej podatnicy rozliczają się, korzystając z druków:
 • PIT-37 - przeznaczony dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%, za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że nie byli oni sami zobowiązani do obliczania i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych czy samego podatku.
 • PIT-36 - przeznaczony dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%, bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że byli oni sami zobowiązani do obliczania i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych czy samego podatku zarówno od swoich dochodów, jak i dochodów swoich pracowników.
 • PIT-28 - przeznaczony dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, m.in. przedsiębiorców czy osób prowadzących najem prywatny, opodatkowanych w ten sposób.
 • PIT-16A - przeznaczony dla podatników rozliczających się na zasadach karty podatkowej, tzw. kartowiczów.
dokumenty zdjęcie

Powinni wpisać we właściwy formularz podatkowy kwotę uzyskanych w poprzednim roku podatkowym przychodów, a jeśli rozliczają się na drukach PIT-36 lub PIT-37, kwotę tą będą mogli pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów. Podstawą rozliczenia podatkowego dla PIT-36 i PIT-37 jest dochód podatnika, tj. różnica pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym. Ostatecznie podstawę opodatkowania podatnik może zmniejszyć, korzystając z ulg podatkowych i odliczeń, do jakich ma prawo. Za ich poprawne wykorzystanie również ponosi odpowiedzialność przed fiskusem. Jeśli okaże się, że podatnik skorzystał np. z ulgi na dziecko, ale nie sprawował w poprzednim roku podatkowym realnej opieki nad dzieckiem, to będzie musiał nie tylko zwrócić kwotę odliczenia fiskusowi, ale zostanie na niego nałożona kara finansowa.

Odpowiedzialność w rozliczeniu małżonków

Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku wspólnego rozliczenia podatkowego współmałżonków. Zakładając, że spełniają oni wszystkie wymagania wobec możliwości zastosowania wspólnej deklaracji podatkowej, należy powiedzieć, że za dane finansowe zawarte w zeznaniu podatkowym PIT odpowiadają oni wspólnie - solidarnie względem fiskusa. Jeśli mąż wykaże nieprawdziwą kwotę swoich dochodów, to on poniesie odpowiedzialność osobistą za takie rozliczenie i na niego nałożona zostanie kara. Jeśli jednak błąd dotyczyć będzie np. ulgi podatkowej przysługującej obu współmałżonkom, wówczas poniosą oni odpowiedzialność przed fiskusem po połowie.

Polityka Prywatności